Welcome

Při poskytování právních služeb se zaměřuji nejen na občanské a obchodní právo, ale rovněž i na právo pracovní a trestní. Zajišťuji tedy nejen právní vymáhání pohledávek klientů a obranu klientů proti neoprávněně vzneseným nárokům jiných osob, ale rovněž i komplexní obhajobou v trestním řízení. Na žádost klienta se zúčastňuji jednání s protistranou a případně i s obchodními partnery.

Expertise

Občanské právo
Obchodní právo
Pracovní právo
Trestní právo
Ústavní právo
Majetkové právo
Přestupkové právo
Pojišťovací právo
Generální praxe
Nemovitostní právo
Rodinné právo

Location

Kubelkova 497, 56002 Česká Třebová, AF
Directions

Reviews

There are no reviews yet.

Interview

1. Je toto povolání tradicí ve Vaší rodině?


Je tomu tak a domnívám se, že mne to ve výběru mého budoucího povolání významně ovlivnilo. Můj otec byl civilním soudcem u okresního soudu a po převratu v roce 1989 se stal jeho předsedou. Jako dítě jsem jej v prací často navštěvoval, sledoval soudní jednání a mám za to, že někdy v této době jsem se definitivně rozhodl pro právnickou profesi.

2. Můžete nám sdělit více o pozadí vašich odborných znalostí?


V letech 2001 až 2006 jsem absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po získání titulu Mgr. jsem následně od roku 2007 do března 2019 působil v advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Lukáše, a to nejdříve jako advokátní koncipient a od roku 2011 po úspěšném složení advokátních zkoušek jako samostatný spolupracující advokát. V dubnu roku 2019 jsem pak založil samostatnou vlastní advokátní kancelář v České Třebové.

3. Jaké byly vaše začátky?


Začátky byly jako v každém povolání obtížné, kdy je třeba mít dostatek času a hlavně sil na to, aby člověk strávil střet mezi teorii, jež zná ze školy a praxí, kterou naučí jen sám život a skutečné lidské osudy.

4. Máte nějaké návyky, které pro Vám pomahají, když se snažíte studovat složitý případ?


V rámci složitějších případů, kterých je v dnešní době většina, považuji za nejobtížnější ze všech informací sdělených klientem odlišit nepodstatné od podstatných, a ne ně se zaměřit. Nezbytná je tedy atomizace problému na základní otázky, které je třeba zodpovídat popořadě. Obecně je pak pro klienta, jako právního laika velmi těžké přijmout, že některé skutečnost, jež pokládá za zásadní nejsou z právního pohledu rozhodné a naopak.

5. Která část Vašeho zaměstnání se Vám nejvíce líbí?


Na advokacii se mi nejvíce líbí fakt, že řeší skutečné lidské problémy a nejedná se o „hru“ na právo či akademická prohlášení. Klient za advokátem přijde s konkrétním problémem, který potřebuje vyřešit a nezajímá ho proč či z jakého důvodu byla přijata právní úprava a kolikrát byla novelizována apod. Právě schopnost rychle a efektivně řešit reálné každodenní problémy pomocí práva považuji na advokacii za nejpřitažlivější.

6. Jaké nástroje používáte na denní bázi související s Vaší prací (aplikace, plánovače atd.)?


Denně využívám běžné vybavení kancléře, asi jako každý, tedy samozřejmě programovou sadu Office apod. Rovněž používám i plánovací aplikace v mobilním telefonu, ale přesto stále požívám i papírový diář, kterému totiž nikdy nedojdou baterky ani nepřestane neočekávaně fungovat, když to nejméně potřebuji.

7. Pracujete z kanceláře, domova, kavárny?


Snažím v rámci duševní hygieny pracovat zejména z kanceláře, kde ostatně trávím většinu všední dne. V kanceláři se mohu své profesi věnovat zcela na 100 %, přičemž po práci má prioritu rodina.

8. Kolik hodin denně pracujete v průměru? Jaký byl Váš nejdelší pracovní den v historii?


Průměrně nyní pracuji již jen cca 8 až 9 hodin denně, kdy jsem pracovní dobu omezil po narození syna. Nejdelší pracovní den těžko odhadnout, ale k mé profesi patří, že když je potřeba tak konec pracovního dne neurčují hodiny ani západ slunce, ale vyřízení věci.

9. Propagujete své služby (pokud ano, jak) ?


V rámci propagace advokátní kanceláře, pominu-li internetové stránky či tento portál, pak mám za to, že pro mé potřeby jsou zcela určující osobní doporučení. Nejlepší propagací je tedy spokojený klient, který mne doporučí dále.

10. Jaká by byla Vaše rada, kdyby někdo přemýšlel o kariéře v oboru?


by uvedené dobře zvážil. Na jedné straně tady stojí výhoda svobodného podnikaní, jehož podstatou je řešení konkrétních lidských problémů v reálném životě. Na druhé straně však stojí právě fakt, že v rámci svobodné povolání nemáte nikdy jistotu, jak se bude kanceláři dařit do budoucna. Rovněž je pravdou, že řešení konkrétních lidských problému, vztahů a nešťastných lidských osudů může být někdy velmi tíživé. V tomto směru je tedy zcela nezbytné, aby se ten, kdo se chce stát advokátem dokázal od uvedených emocí oprostit a soustředit se na právní stránku věci. Pokud se toto nenaučíte, tak není možné tuto profesi vykonávat bez dopadů na Vaše duševní zdraví. Najit rovnováhu mezi tím, aby advokátovi tíživá situace klienta nesvazovala při hájení jeho zájmu ruce, ale zároveň, aby advokát nebyl cynický „robot“ bez emocí je asi to nejtěžší.

11. Kde si myslíte, že se Vaše povolání v příštích 15 letech bude nacházet ve vztahu k technologickým změnám, umělou inteligencí apod.?


Myslím, že za 15 let nebude v rámci výkonu advokacie zásadní rozdíl. Určitě budou vyvinuty sofistikovanější právní systémy, které umožní snazší orientaci v právní úpravě i v přípravě smluvních dokumentů, avšak život sám osobě je tak variabilní a každá situace tak odlišná, že neočekávám, že by osobní přistup advokáta mohl být nahrazen technolo