Welcome

Zkušenosti v letech: 20 let, 14 let od jmenovaní soudní tlumočnicí čínštiny
Vaše specializace: překlady a tlumočení čeština-čínština a naopak, dále překlady: čínština v kombinaci s angličtinou a slovenštinou. Obory: technika, ekonomika, právo (Výpisy OR, rejstříku trestů apod.) a další.

Expertise

Překlady
Soudní překlady
Tlumočení
Angličtina
Čeština
Čínština
Slovinština

Location

Čekanková 359, 250 84 Květnice, CZ
Directions

Reviews

There are no reviews yet.

Interview

Je toto povolání tradicí ve Vaší rodině?


Ne.

◦◦◦

Můžete nám sdělit více o vašem pozadí a vaší hlavní oblasti odborných znalostí?


Co se týká čínštiny, vystudovala jsem Karlovu univerzitu v Praze, obor Sinologie, včetně ročního studia v ČLR a tří let souběžné praxe tlumočení pro Čínskou obchodní kancelář při studiu. Vzhledem k faktu, že po ukončení studia jsem jela na dva roky pracovat do Číny jako tlumočnice a překladatelka při zakládání pobočky továrny (AVX) (tým asi 20 českých zaměstnanců), začala jsem se tímto specializovat na tlumočení a překlady ponejvíce v oboru „technika, elektrotechnika“.
(Předtím jsem vystudovala Anglický jazyk na PF Technické univerzity v Liberci).

◦◦◦

Jaké byly vaše začátky?


Viz bod č. 2. Tehdy jsem byla zaměstnankyní spol. AVX. Po návratu do Česka jsem začala pracovat jako OSVČ a postupně jsem se časem více soustředila spíše na překlady (i v souvislosti s mateřskou dovolenou) a navázala spolupráci s překladatelskými agenturami.

◦◦◦

Jaké nástroje používáte na denní bázi související s Vaší prací (aplikace, plánovače atd.)?


Počítač, mobilní telefon, klasické slovníky, překladače, papír a propisku :-) Nic speciálního.

◦◦◦

Pracujete z kanceláře, domova, kavárny?


Co se týká překladů, obvykle pracuji z domova, někdy v autě, v kavárně. Pokud tlumočím, dojíždím svým vozem do různých měst - továren, na úřady apod.

◦◦◦

Kolik hodin denně pracujete v průměru? Jaký byl Váš nejdelší pracovní den v historii?


Vzhledem k faktu, že mám 2 děti (na ZŠ), pokud překládám, pracuji v průměru 7 hodin denně. Pokud dojíždím tlumočit, obvykle to bývá i s cestou 11 hodin denně. Několikrát jsem tlumočila 12-hodinové směny (i noční). Nejdelší den byl asi 15-hodinový, kdy se najížděl nový technologický celek v chemickém průmyslu.

◦◦◦

Propagujete své služby (pokud ano, jak) ?


Mám svůj profil (placený) na portálech: www.navolnénoze.cz, www.tlumoceni-preklady.cz. Mám své webové stránky www.cinstina-preklady.cz. Dále jsou krátké bezplatné prezentace na různých jiných portálech nabízejících služby.

◦◦◦

Jaká by byla Vaše rada, kdyby někdo přemýšlel o kariéře v oboru?


Zvážit, zda má ještě smysl se překladatelství věnovat, vzhledem k postupujícím technologiím.

◦◦◦

Jaká je nejlepší a nejhorší věc na tom, kdy je člověk překladatelem na volné noze?


Nejlepší – člověk je relativně svobodný v uspořádání si/plánování svého času.
Nejhorší – člověk, na druhou stranu, také není svobodný v plánování svého času (např. si nelze dlouho dopředu plánovat dovolenou – co když přijde nějaká „super“ zakázka? Nebo nelze často odmítat zakázky od agentur, v tom případě si mohou najít jiného flexibilnějšího překladatele/tlumočníka.)

◦◦◦

Kde si myslíte, že se Vaše povolání v příštích 15 letech bude nacházet ve vztahu k technologickým změnám, umělou inteligencí apod.?


Je pravděpodobné, že pro překlady budou více využívány překladače, i když u kombinace čeština-čínština nejsou ani teď tak dobře vyvinuté jako např. v kombinaci s angličtinou.


Ranní, ale někdy člověk potřebuje pracovat i v noci (překlady, tlumočení).

◦◦◦

Existují nějaké knihy, které byste doporučili?


Snad Jiří Levý – Umění překladu.